EuroFedLipid-Logo
logo

European Federation for the Science and
Technology of Lipids (Euro Fed Lipid)Sayın Meslektaslarımız:
                                                                                                                              Temmuz 3, 2008

Bilindiği gibi, “European Federation for the Science and Technology of Lipids” veya kısa adıyla “Euro Fed Lipid”, 2001 yılında kurulan ve Avrupa Ülkeleri arasında, katı ve sıvı yağlar konusuyla ilgili sanayici, araştırmacı ve kamu çalışanlarını bir araya getirmeyi amaçlayan bir organizasyondur.  Euro Fed Lipid oluşumunun bir alt çalışma grubu olarak, bir Türk grubu oluşturulması ve bu grubun Dünya’da katı ve sıvı yağlar konusuyla ilgili sanayici, araştırmacı ve kamu çalışanlarını bir araya getirmesi amaçlanmaktadır. Grubun hedefi, söz konusu sektörlerden gelecek Türk katılımcılar arasında network oluşturmak, bilgi alış-verişi sağlamak ve değişik boyutlarda toplantılar düzenlemek olabilir. Benzerlerinin bazı gelişmiş Ülke veya bölgelerde görüldüğü böylesi organizasyonların, gerek bireysel, gerekse şirket düzeyindeki katılımcılara sağladığı faydalar ortadadır.  Turkiye’den oluşacak grubu bir araya getirmek icin yapılacak ilk toplantı, Euro Fed Lipid bünyesinde 7-10 Eylül tarihlerinde Atina’da gerçekleştirilecek olan bilimsel kongrenin 3. günü olan 9 Eylül 2008 tarihinde saat 13:00 de, Hotel Intercontinental Athenaeum, Delta salonunda düzenlenecektir. Toplantıda genel hatlarıyla;
-    Türk Katı ve Sıvı Yağlar Araştırma ve Teknoloji grubunun oluşturulması için ilk adımın atılması ve genel çerçevesinin belirlenmesi,
-    Oluşturulması planlanan söz konusu grubun, gelecekte Euro Fed Lipid bünyesine “institutional member” olarak dahil olması,
-    Grup oluşturma fikrinin yanında, Euro Fed Lipid ile ilişkilerin geliştirilmesi,
-     Farklı ülkelerdeki oluşumların gözden geçirilmesi ve Euro Fed Lipid şemsiyesi altında karşılıklı faydaya dayalı ve sürdürülebilir bir ilişkinin nasıl sağlanacağının tartışılması,
konuları ele alınacaktır.

Euro Fed Lipid’ten Frank Amoneit, Filtration and Membrane World Şirketinden Dr. Sefa Köseoğlu ve Ankara Üniversitesinden Dr. Aziz Tekin tarafından girişimleri başlatılan grubun oluşturulması ve geliştirilmesi için vereceğiniz destek ve yardımlarınıza şimdiden teşekkür eder sizleri bu toplantida gormek isteriz.

Detaylar:
Tarih:     9 Eylül 2008 - saat 13:00
Yer:     Atina, Yunanistan - Hotel Intercontinental Athenaeum, Delta salonu
Program:

1.         Toplantının Amacı - Sefa Koseoglu ve Aziz Tekin   
2.         Toplantıya Katılanların  Tanıtımı
3.         Euro Fed Lipid Tanıtımı - Frank Amoneit
4.         MUMSAD Tanıtımı - Metin Yurdagul
5.         Calışma Gurubunun Oluşturulması
6.         Diğer Teklifler

Saygılarımizla,

Dr. Sefa Köseoğlu, Filtration and Membrane World, USA
Dr. Aziz Tekin, Ankara Üniversitesi, Turkey
Dr. Frank Amoneit, Euro Fed Lipid, Germany


Back to the conference main page

Back to Euro Fed Lipid Homepage